Yunus Emre’yi Vefatının 703. Yıl Dönümünde Anma ve Yunus Aşk Albümü

Gelenekli Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama merkezi tarafından “Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası” kapsamında “Yunus Emre’yi Vefatının 703. Yılında Anma ve Yunus Aşk Albümü” konulu konferans düzenlenecektir. Bu konferans Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Sanat Dalı Öğretim üyesi ve Gazi Gençlik Oda Orkestrası Şefi olan ülkemizin önemli keman eğitimcilerinden ve albümün orkestra düzenlemelerini yapan Sayın Prof. Dr. Mehmet Efe’nin katılımıyla katılımıyla ve Doç. Dr. Elvan Karakoç’un moderatörlüğünde gerçekleşecektir. Bu konferansın amacı, Türk-İslam kültür tarihi mirasımızın önemli değerlerinden olan Yunus Emre’ yi vefatının 703. Yılında Yunus Emre’ nin şiirlerinin bestelenmesi ve orkestrasyonun yapılması ile oluşturulan “Yunus Aşk Albümü” şarkıları ile saygı ve sevgiyle anmaktır. “Yunus Aşk Albümü” 2022 yılında değerli besteci Göksel Baktagir tarafından İlahi aşk yolculuğunda hak aşığı değerimiz Yunus Emre’nin en özel şiirlerinden 12 tanesinin bestelenmesi ve Prof. Dr. Mehmet Efe ve Serkan Sönmez tarafından orkestra düzenlemesinin yapılmasıyla oluşturulmuştur. 2023 yılında Müzik Eğitimi Yayınları tarafından “Yunus ve Aşk- Yunus Emre Oratoryosu” adıyla kitap olarak da yayınlanmıştır.

Konferansa katılım için bağlantı linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdhZmM3Y2MtOTdjYS00MTM2LThhOWYtNDI3MmI4NzZiYTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297901967-d3cb-46d5-a87e-d476a38d6b3e%22%2c%22Oid%22%3a%22534cef4a-10db-4301-8640-1024155c4b5e%22%7d

Yayınlanma Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi
Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi