Akademik
Yazdır

Akademik

Bilgiler

Profesör Dr Yavuz Demirel
yavuzdemirel@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doçent Dr Mustafa Gürbüz Beydiz
2222
mgbeydiz@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Emine Koçak
2313
eminekocak@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Dr. Öğr. Üyesi Eser Şensılay
2203
sensilay@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Dr. Öğr. Üyesi Rasim Sarıkaya
2323
rasimsarikaya@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Ethem Yenigürbüz
Müdür
(0 376) 212 14 00
Sadık Ak
Müdür
(0 376) 213 15 15
Öğretim Görevlisi Salih Köse
2208
salihkose@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Araştırma Görevlisi Doktor Ali Gümülcine
2006
aligumulcine@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Yüksel Aslan
Şube Müdürü Yardımcısı