Tarihçe

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Gelenekli Türk El Sanatları Araştırma Uygulama Merkezi, 06.01.2016 tarihli yükseköğretim kurulu toplantısında alınan karar gereğince 2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca karara bağlanarak açılması uygun görülmüştür.