Tarihçe

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin, 06.01.2016 tarihli yükseköğretim kurulu toplantısında alınan karar gereğince 2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca karara bağlanarak açılması uygun görülmüştür. Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 11 Mart 2019 tarihli ve 30711 sayılı resmî gazete ve 21 Kasım 2021 tarihli ve 31666 sayılı resmî gazetede yayınlanan kararlar ile bazı maddelerini yeniden güncellemiştir.