Misyon

İç ve dış paydaşlarla birlikte gelenekli Türk el sanatlarının tanıtılmasına ve geliştirilmesine yönelik bilimsel ve sanatsal etkinliklerde bulunarak, bu sanatların sürdürülebilinirliğine katkıda bulunmak, geleneksel yöntemle çalışan zanaatkârları, özgün ve çağdaş çizgide yol alan sanatçılarla buluşturup yeni tasarım yolculukları oluşturmak başlıca görevlerimiz arasındadır.