Vizyon

Köklü geçmişimiz içerisinde kültürel mirasımızı var kılabilmek için ulusal ve uluslararası düzeyde sanat ve bilim temelli etkinlikler yapmak, gelenekli Türk el sanatlarının kaynaklarını güncel tekniklerle arşivleyerek eser dokümantasyonlarını sağlayıp verileri erişebilir kılmak, geleneksel sanatları çağdaş ve inovatif tasarımlarla disiplinlerarası bağlamda güncelleyip sanatsal faaliyetlerle sürdürülebilirliğini sağlamak öncelikli hedefler arasındadır.