Hıdırellezin Anlam ve İşlevleri

Gelenekli Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama merkezi tarafından “Hıdırellez Kutlamaları” kapsamında “Hıdırellez’in Anlam ve İşlevleri” konulu konferans düzenlenecektir. Bu konferans Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet AÇA’nın katılımıyla ve Doç. Dr. Serap ASLAN COBUTOĞLU’nun moderatörlüğünde gerçekleşecektir. Bu konferansın amacı, bütün Türk Dünyası’nda bilinen mevsimlik bayramlardan biri olan ve Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez gününün anlam ve öneminden bahsetmek, Türk kültür coğrafyasında bu özel bayrama yönelik gerçekleştirilen kutlamaları ve ritüelistik uygulamaları örnekleri ile anlatmak ve Hıdırellez’in işlevlerinden bahsetmektir.

Konferansa katılım için bağlantı linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDhlYzA4NGItYWRkYi00MjA5LWJlYmQtOTFiNWY1YTg0NmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297901967-d3cb-46d5-a87e-d476a38d6b3e%22%2c%22Oid%22%3a%22534cef4a-10db-4301-8640-1024155c4b5e%22%7d

Yayınlanma Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe
Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi