Doç. Dr. Nursel Uyanıker ile Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Güreşçiler Konferansı

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nursel Uyanıker’in konuşmacı olarak katıldığı “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Güreşçiler” konulu etkinlik 13.05.2022 tarihinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Sayın Uyanıker konuşmasında biyolojik olarak cinsiyet ile sosyal ve kültürel rollerin belirlediği toplumsal cinsiyet kavramlarına açıklık getirdikten sonra geleneksel Türk sporlarından söz etti. Türk kültüründe geleneksel Ata sporları içerisinde kadının önemine geniş bir yer ayırdığı konuşmasında Uyanıker, zaman içerisinde kadınların güreş sporundaki konumlarını da pek çok yazılı metin ve yaptığı derlemeler üzerinden sorunsallaştırdı.

Cinsiyetçilik sarmalında kadın güreşçilerin sorunlarına yönelik dikkat çekici tespitlerde ve çözüm önerilerinde bulunan Uyanıker’in ilgi ile dinlenilen konuşması soru, cevap bölümü ve iyi temenniler ile son buldu.

Yayınlanma Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar
Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı